"მათრობელა ვაინზი" კრაკოვის ღვინის ექსპოზე, 15-17 ნოემბერი 2017