ერთ-ერთი მოთხოვნადი ლონდონის ქვევრის ღვინის ფესტივალზე